CSD-Postojna

 

NADOMESTNE KAZNI


Postopke izvajanja dela v splošno korist vodijo krajevno pristojni centri za socialno delo, potem ko prejmejo predlog sodišča, tožilstva, ali poravnalca. Osebe kaznovane za prekršek in osebe kaznovane za kaznivo dejanje lahko zaprosijo sodišče, da jim namesto plačila globe ali prestajanja kazni dovoli opravljati naloge v korist lokalnih skupnosti ali humanitarnih organizacij. Prav tako pa lahko državni tožilec s soglasjem oškodovanca odloži kazenski pregon za kaznivo dejanje, za katero je predpisana denarna kazen ali zapor do 3. let, če je osumljeni pripravljen izpolniti določene naloge s katerimi se zmanjšujejo ali odpravijo škodljive posledice kaznivega dejanja.

Postopek


Osebo, ki bo domnevno opravljala delo v splošno korist, center povabi na razgovor, v katerem ugotovi, katere naloge bodo zanjo primerne. Pri tem upošteva njene osebnostne lastnosti, osebne razmere, zdravstveno stanje, morebitno zaposlenost, sposobnosti, znanja in veščine ter stalno oziroma začasno bivališče, saj mora delo opraviti v občini, kjer stalno oziroma začasno prebiva.

Izvajalske organizacije


Izvajalska organizacija, ki opravljanje dela v splošno korist lahko ponudi, mora biti nepridobitne narave, če pa ni, mora opravljati tudi nepridobitno dejavnost, saj delo v splošno korist ne sme biti namenjeno pridobivanju dobička. Če se izvajalska organizacija odloči sodelovati, mora v zvezi s tem podpisati pristopno izjavo, na podlagi katere jo center za socialno delo uvrsti na seznam.

Izvajalska organizacija sprejme napoteno osebo na opravljanje dela v splošno korist potem, ko z njo opravi razgovor in se za sodelovanje v konkretnem primeru odloči. Skratka, odločitev, ali bo napoteno osebo sprejela na opravljanje dela v splošno korist, je na strani izvajalske organizacije.
Izvajalska organizacija mora napoteno osebo pred pričetkom opravljanja dela v splošno korist napotiti na zdravniški pregled in izpit iz varstva pri delu, v času opravljanja dela pa ji mora povrniti potne stroške, regres za prehrano in jo zavarovati. Vsi nastali stroški so izvajalski organizaciji povrnjeni na osnovi sklenjene pogodbe s krajevno pristojnim centrom za socialno delo, po zaključku opravljanja dela v splošno korist.


Obseg delovnih ur


Minimalno število ur, ki jih morajo napotene osebe opraviti, je 40, maksimalno pa 480 ur. S tem lahko izvajalsko organizacijo seznanimo že pred pričetkom opravljanja dela v splošno korist.Kontakt: Mateja Trebec, univ. dipl. pravnica

Tel.: 05 700 12 09

El. pošta: mateja.trebec@gov.si

 

 

Postojna:


Uradne ure:
pon:
8:00 - 12:00 |
13:00 - 15:00
sre:
8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
pet: 8:00 - 12:00

Naslov:
Novi trg 6, 6230 Postojna  
PTC Primorka  
3. nadstropje
Telefon:
05 700 12 00
 

Pivka:


Uradne ure:
sre: 14:00 - 17:00

Naslov:
Kolodvorska 5, 6257 Pivka  
pritličje
Telefon:
05 757 02 00