CSD-Postojna

SKRBNIŠTVO ODRASLIH OSEB


Polnoletne osebe, katerim sodišče v nepravdnem postopku odvzame delno ali v celoti poslovno sposobnost, postavi center pod skrbništvo, ter jim določi skrbnika. Skrbništvo obsega skrb za osebo varovanca v obsegu oskrbe, zdravljenja in usposabljanja za samostojno življenje, kot tudi skrb za premoženjske in druge koristi.

V teku postopka odvzema poslovne sposobnosti lahko center osebi zoper katero teče postopek, postavi začasnega skrbnika, katerega funkcija preneha, ko sodišče odloči o odvzemu poslovne sposobnosti in center postavi stalnega skrbnika ali ko postane pravnomočna odločba, da ni pravne podlage za odvzem poslovne sposobnosti.

Zakon ureja tudi skrbništvo za poseben primer. Ta oblika varstva pride v poštev, ko osebi ni odvzeta poslovna sposobnost. Skrbnika za poseben primer se ji postavi z določeno nalogo in/ali postopek, ki ga oseba sama zaradi različnih razlogov (bolezen, demenca, duševno stanje, odsotnost…) ni sposobna sama opraviti. Skrbnik za poseben primer je zadolžen le za naloge, ki so v odločbi o imenovanji natančno določene. Zakon določa, da Center za socialno delo postavi skrbnika za poseben primer ali skrbnika za določeno vrsto opravil odsotni osebi, katere prebivališče ni znano, nima zastopnika, neznanemu lastniku premoženja, kadar je potrebno, da nekdo za to premoženje skrbi, pa tudi v drugih primerih, kadar je to potrebno za varstvo pravic in koristi posameznika.

(Pravna podlaga: Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, Uradni list RS, št. 69/04 UPB)

Kontakt: Aneta Smagaj Nared, univ.dipl.sociologinja
Tel: 05-700-12-14
Elektronska pošta: aneta.smagaj@gov.si

Postojna:


Uradne ure:
pon:
8:00 - 12:00 |
13:00 - 15:00
sre:
8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
pet: 8:00 - 12:00

Naslov:
Novi trg 6, 6230 Postojna  
PTC Primorka  
3. nadstropje
Telefon:
05 700 12 00
 

Pivka:


Uradne ure:
sre: 14:00 - 17:00

Naslov:
Kolodvorska 5, 6257 Pivka  
pritličje
Telefon:
05 757 02 00