CSD-Postojna

VARSTVO STARIH


Na centru nudimo strokovno pomoč pri reševanju osebnih stisk, ki so posledica procesov staranja.

  • Informiranje in pomoč pri UREDITVI ZAVODSKEGA VARSTVA, ki obsega pripravo starostnika in svojcev na odhod v institucionalno obliko varstva
Zavodsko varstvo je namenjeno osebam starejšim od 65 let oz. osebam, ki so zaradi invalidnosti ali bolezni nesposobni bivanja v svojem domačem okolju. Center za socialno delo lahko pomaga posameznikom ali njihovim svojcem pri urejanju sprejema v zavod. Pri nas lahko dobite potrebne obrazce, ki vam jih po potrebi tudi pomagamo izpolniti ter v dogovoru z vami jih lahko tudi posredujemo na naslove izbranih zavodov.
V postopku urejanja zavodske oskrbe vas seznanimo tudi z osnovnimi informacijami glede samega sprejema v zavod ter tudi glede plačila storitev oskrbe.

  • Vodenje postopkov pri uveljavljanju OPROSTITVE PLAČILA domske oskrbe
Način plačila socialno varstvenih storitev je urejen tako, da le to plača vsak uporabnik sam. V kolikor nima sam dovolj sredstev, lahko zaprosi za oprostitev, o kateri odloča Center za socialno delo. V postopku se ugotavlja ali ima zavezance (otroke) in v kolikšni meri lahko posamezni zavezanec pomaga pri plačilu storitve. V kolikor še vedno ni dovolj sredstev za celotno poravnavo storitve, se ugotavlja ali ima še nepremično premoženje, ki ga je potrebno zastaviti v korist plačnika storitve – občine. Manjkajoči del sredstev se poravna iz občinskih sredstev. O tem center izda odločbo iz katere izhaja, kolikšen znesek lahko prispeva upravičenec, kolikšen znesek zavezanec ter koliko prispeva občina.

  • Pomoč pri UREJANJU OSEBNIH STISK obsega pomoč pri zagotovitvi oskrbe starejšim ljudem v domačem okolju – Pomoč družini na domu; pomoč pri uveljavljanju določenih pravic za izboljšanje materialnega stanja starejših ljudi; pomoč pri urejanju medsebojnih odnosov v družinah, kjer živi starejša oseba v povezavi z drugimi družinskimi člani, ki ne živijo skupaj in pomoč pri reševanju težav v primerih nasilja v domačem okolju.

VLOGE:
Prošnja za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo
Zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju
Izjava osebe, ki bo (do)plačevala storitev
Vloga upravičenca za uveljavljanje pravice do oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev
Vloga zavezanca za uveljavljanje pravice do oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev

Kontakt: Karmen Zavec, univ. dipl. socialna delavka
Tel. 05 700 12 18
el. pošta: karmen.zavec@gov.si

Postojna:


Uradne ure:
pon:
8:00 - 12:00 |
13:00 - 15:00
sre:
8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
pet: 8:00 - 12:00

Naslov:
Novi trg 6, 6230 Postojna  
PTC Primorka  
3. nadstropje
Telefon:
05 700 12 00
 

Pivka:


Uradne ure:
sre: 14:00 - 17:00

Naslov:
Kolodvorska 5, 6257 Pivka  
pritličje
Telefon:
05 757 02 00