CSD-Postojna

OBRAVNAVA NASILJA


Zakon o preprečevanju nasilja v družini nasilje v družini opredeljuje kot uporabo vsakega fizičnega, spolnega, psihičnega ali ekonomskega nasilja enega družinskega člana ali članice proti drugi članici ali članu oziroma zanemarjanje družinske članice ali člana. Nasilje je zloraba moči povzročitelja ali povzročiteljice nasilja z namenom, da si podredi in nadzoruje žrtev nasilja.

Po Zakonu o preprečevanju nasilja v družini je vsakdo dolžan obvestiti center za socialno delo, policijo ali tožilstvo, kadar sumi, da je žrtev nasilja v družini otrok. Otrok je žrtev nasilja tudi, kadar je prisoten pri izvajanju nasilja nad drugim družinskim članom/članico ali živi v okolju, kjer se nasilje izvaja. Prav tako je potrebno posebno skrb nameniti starejšim osebam, invalidom/kam in osebam, ki zaradi osebnih okoliščin niso sposobne skrbeti same zase.

 

Kaj je nasilje?

Fizično nasilje: tepež, brcanje, davljenje, porivanje, metanje predmetov, namerno uničevanje osebne lastnine, napad z orožjem ali drugimi predmeti…

Psihično nasilje: grožnje, zmerjanje, poniževanje, žaljenje, kritiziranje, omejevanje stikov z družino in prijatelji, ustrahovanje, ignoriranje, ljubosumni izpadi…

Spolno nasilje: siljenje v spolne odnose, prepoved uporabe kontracepcijskih sredstev, siljenje v gledanje pornografskega materiala…

Ekonomsko nasilje: jemanje denarja, samovoljno upravljanje s tujim premoženjem in/ali denarjem, neenakopravnost pri finančnih odločitvah, onemogočanje zaposlitve, izsiljevanje z denarjem…

Zanemarjanje: opustitev ali pomanjkanje skrbi in nege za osebo, ki le-to potrebuje (otrok, starostnik/ca, oseba z oviranostjo, bolnik/ca…), npr. pomanjkljiva ali nepopolna skrb za obleko, prehrano, zdravniško oskrbo, vzgojo…

 

Kako vam lahko na centru za socialno delo pomagamo? 

Če doživljate nasilje ali opažate, da se v vaši okolici dogaja nasilje v družini, se po pomoč lahko obrnete na kateri koli center za socialno delo v okviru socialno varstvene storitve prve socialne pomoči. Storitev prve socialne pomoči je prostovoljna, zaupna in če želite, tudi anonimna. S strokovno delavko ali delavcem se boste pogovorili o težavi, zaradi katere ste prišli, slednji/a pa vas bo seznanil/a z možnimi rešitvami in oblikami pomoči na centru za socialno delo in v drugih organizacijah ter vas okrepil/a pri iskanju virov moči. Z vami bo naredil/a hitro oceno ogroženosti zaradi nasilja in skupaj boste presodili, ali so potrebni takojšnji ukrepi za vašo zaščito ali za zaščito vaših mladoletnih otrok. Strokovna delavka ali delavec vam bo po potrebi pomagal/a pri iskanju in namestitvi v varno okolje. V okviru storitve boste naredili individualni varnostni načrt, katerega cilj bo povečati vašo trenutno varnost, in sklenili dogovor o nadaljnjih korakih.

V okviru nalog za preprečevanje nasilja v družini bomo skupaj z vami naredili načrt dolgoročne pomoči celotni družini. Opravili bomo tudi razgovor s povzročiteljem/povzročiteljico nasilja in ga/jo napotili v ustrezne programe pomoči.

Center za socialno delo je po uradni dolžnosti dolžan podati prijavo na policijo, če pri svojem delu izve za nasilje v družini ali za ogroženost otrok.

 
Kontakt:

Manuela Kontelj Fajdiga, univ.dipl. socialna delavka

Tel.: 05 700 12 13

E-pošta: manuela.kontelj@gov.si

 

Gabrijela Berne, univ.dipl.socialna pedagoginja

Tel.: 05 700 12 01

E-pošta: gabrijela.berne@gov.si

 

 

Postojna:


Uradne ure:
pon:
8:00 - 12:00 |
13:00 - 15:00
sre:
8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
pet: 8:00 - 12:00

Naslov:
Novi trg 6, 6230 Postojna  
PTC Primorka  
3. nadstropje
Telefon:
05 700 12 00
 

Pivka:


Uradne ure:
sre: 14:00 - 17:00

Naslov:
Kolodvorska 5, 6257 Pivka  
pritličje
Telefon:
05 757 02 00