CSD-Postojna

Posvojitve


Postopek za posvojitev otroka se začne na pristojnem centru za socialno delo po uradni dolžnosti ali na predlog bodočega posvojitelja.

Posvojitev je posebna oblika varstva v primerih, ko so otrokovi starši umrli, so neznani ali že leto dni neznanega bivališča ali če so na centru za socialno delo privolili, da dajo otroka v posvojitev.

Dela in naloge na področju posvojitev poleg strokovnega dela z biološkimi starši in otrokom, ki bo posvojen, zajemajo delo s kandidati za posvojitev - od sprejemanja vlog in pridobivanja ustrezne dokumentacije, vodenja usmerjenih pogovorov s kandidati za posvojitev, izvedbe psihološkega pregleda ter obiska na domu do izdelave mnenja o primernosti kandidatov za posvojitev. Center za socialno delo oceni objektivne možnosti in primernosti za posvojitev (materialni pogoji, stanovanjske razmere, zdravstveno stanje, nekaznovanost, podatki o tem, da kandidatu za posvojitev niso bile odvzete roditeljske pravice), motive za posvojitev in pričakovanja v zvezi s posvojitvijo ter osebnostne lastnosti bodočih posvojiteljev, s poudarkom na skladnosti le-teh s potrebami otroka, ki bo posvojen. Namen posvojitve je poiskati otroku starše, ki bodo zagotovili najbolj primerne pogoje za zdrav psihofizični razvoj otroka.

Ugotovitveni postopek z izdelavo mnenja je na Centru za socialno delo enak tudi v primeru, če želijo kandidati posvojiti otroka iz tujine.

Od leta 2004 se vloge za posvojitev ter opravljene posvojitve vnašajo v enotni informacijski sistem po načelu krajevne pristojnosti (glede na stalno bivališče).

Kontakt:
Nadja Jejčič, univ. dipl. psihologinja, spec. za psihološko svetovanje
Tel. 05 700 12 17
El. pošta: nadja.jejcic@gov.si

Postojna:


Uradne ure:
pon:
8:00 - 12:00 |
13:00 - 15:00
sre:
8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
pet: 8:00 - 12:00

Naslov:
Novi trg 6, 6230 Postojna  
PTC Primorka  
3. nadstropje
Telefon:
05 700 12 00
 

Pivka:


Uradne ure:
sre: 14:00 - 17:00

Naslov:
Kolodvorska 5, 6257 Pivka  
pritličje
Telefon:
05 757 02 00