CSD-Postojna

SKRBNIŠTVO NAD MLADOLETNIMI


Center za socialno delo postavi mladoletnika pod skrbništvo, če ta nima staršev ali pa v primeru če ti zanj ne skrbijo. Cilj postavitve pod skrbništvo je varstvo, vzgoja in oskrba otroka. Skrbnik je dolžan skrbeti za otroka enako kot starši.

Center za socialno delo pa postavi mladoletniku nad katerim starši izvršujejo roditeljsko pravico skrbnika za poseben primer v primeru spora med otrokom in starši ter v drugih primerih, če so njihove koristi v navzkrižju npr. v primeru dedovanja, ko deduje preživeli zakonec in otrok, v primeru prodaje otrokovega imetja …itd.

(Pravna podlaga: Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, Uradni list RS, št. 69/04 UPB)

Kontakt: Aneta Smagaj Nared, univ.dipl.sociologinja
Tel: 05 - 700 12 14
Elektronska pošta: aneta.smagaj@gov.si

Postojna:


Uradne ure:
pon:
8:00 - 12:00 |
13:00 - 15:00
sre:
8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
pet: 8:00 - 12:00

Naslov:
Novi trg 6, 6230 Postojna  
PTC Primorka  
3. nadstropje
Telefon:
05 700 12 00
 

Pivka:


Uradne ure:
sre: 14:00 - 17:00

Naslov:
Kolodvorska 5, 6257 Pivka  
pritličje
Telefon:
05 757 02 00