CSD-Postojna

ZAPOSLENI


Enotna vstopna točka – uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Informator: Špela Štrukelj, univ. dipl. socialna delavka
Tel. št.: 05 - 700 12 03

Sandra Zgonc, univ.dipl. socialna delavka
Tel. št.: 05 700 12 08

Urška Smerdel Gerželj, univ.dipl.socialna antropologinja in kulturologinja
Tel. št.: 05 700 12 06

Ingrid Inocente, dipl.upravnih ved
Tel. št.: 05 - 700 12 12

Starševsko varstvo, družinski pomočnik

Barbara Avsec, univ. dipl. socialna delavka
Tel. št.: 05 - 700 12 21

Varstvo starih in invalidnih oseb

Karmen Zavec, univ. dipl. socialna delavka
Tel. št.: 05 - 700 12 18

Varstvo otrok in družine

Manuela Kontelj Fajdiga, univ. dipl. socialna delavka
Tel. št.: 05 - 700 12 13

Varstvo otrok in mladostnikov s težavami v odraščanju

Nadja Jejčič, univ. dipl. psihologinja, specialistka za psihološko svetovanje
Tel. št.: 05 - 700 12 17

Skrbništvo, varstvo posebnih skupin

Aneta Smagaj Nared, univ.dipl. sociologinja
Tel. št.: 05 - 700 12 14

Pomoč družini na domu, preživnine

Zvonka Mejak Premrl, univ.dipl. socialna delavka
Tel. št.: 05 - 700 12 05

Skrbništva za mladoletne tujce

Mateja Trebec, univ.dipl. pravnica
tel. št.: 05 - 700 12 09

Nasilje v družini, duševno zdravje

Gabrijela Berne, univ.dipl. socialna pedagoginja

tel. št.: 05 - 700 12 01

 

Dnevni center za otroke in mladostnike Postojna

Alma Majdanac, univ.dipl.socialna delavka

Tel. št.: 040  462 819Direktorica / strokovna vodja:

Patricija Može, univ.dipl.sociologinja
Tel. št.: 05 700 12 00

Vodja glavne pisarne:

Dolores Klasič, dipl.organiziranja in medžmenta socialnih dejavnosti
Tel. št.: 05 700 12 00

Računovodstvo in finance:

Katarina Hiti Špeh, univ.dipl.ekonomistka
Tel. št.: 05 700 12 16

Postojna:


Uradne ure:
pon:
8:00 - 12:00 |
13:00 - 15:00
sre:
8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
pet: 8:00 - 12:00

Naslov:
Novi trg 6, 6230 Postojna  
PTC Primorka  
3. nadstropje
Telefon:
05 700 12 00
 

Pivka:


Uradne ure:
sre: 14:00 - 17:00

Naslov:
Kolodvorska 5, 6257 Pivka  
pritličje
Telefon:
05 757 02 00