CSD-Postojna

OBČINSKE DENARNE POMOČI


Center za socialno delo Postojna na osnovi letne pogodbe z Občino Postojna dodeljuje sredstva, ki jih občina nameni za dodatne denarne socialne pomoči najbolj ogroženim občanom. Pomoč je namenjena občanom, ki zaradi posebnih okoliščin poleg redne denarne socialne pomoči, po zakonu o socialnem varstvu, potrebujejo za preživljanje še občasno denarno pomoč. Predvsem gre za pomoč pri nabavi ozimnice, plačilu stroškov osnovnih življenjskih potreb ter plačilih stroškov šolanja otrok.

Kontakt: Špela Štrukelj, univ.dipl.socialna delavka
Telefon: 05 700 12 03
el. pošta: spela.strukelj@gov.si

Postojna:


Uradne ure:
pon:
8:00 - 12:00 |
13:00 - 15:00
sre:
8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
pet: 8:00 - 12:00

Naslov:
Novi trg 6, 6230 Postojna  
PTC Primorka  
3. nadstropje
Telefon:
05 700 12 00
 

Pivka:


Uradne ure:
sre: 14:00 - 17:00

Naslov:
Kolodvorska 5, 6257 Pivka  
pritličje
Telefon:
05 757 02 00