CSD-Postojna

SOFINANCIRANJE PSIHOTERAPIJ


Pri veliko uporabnikih je zaznati potrebo po vključitvi v psihoterapijo, vendar si nekateri zaradi finančne stiske tega ne morejo privoščiti. Zato smo v sodelovanju z Občino Postojna, ki je zagotovila sredstva, uvedli sofinanciranje psihoterapij na naslednji način:

Na osnovi utemeljene potrebe uporabnika po psihoterapiji na centru najprej preučimo možnosti financiranja iz različnih možnih virov. Preverimo tudi ustreznost izvajalca psihoterapije (npr. diploma slovenske krovne zveze za psihoterapijo oz. ustrezna licenca). Upravičenost do sofinanciranja psihoterapije nato ugotavljamo na osnovi izračuna mesečnega zneska prihodkov na družinskega člana v gospodinjstvu, kjer uporabnik živi.
Višino sofinanciranja določimo v skladu z naslednjo lestvico:

prihodek na družinskega člana višina sofinanciranja občine prispevek uporabnika
do 230,00€ 45,00 € 5,00 €
od 230,00 do 300,00€ 40,00 € 10,00 €
od 300,00 do 400,00€ 30,00 € 20,00 €

Sofinanciranje psihoterapij je omejeno na 12 ur oz. se po potrebi in na podlagi utemeljitve o potrebnosti nadaljnjih terapij psihoterapevta sofinancira še 5 dodatnih ur.

Kontakt:
Patricija Može, univ.dipl.soc.
Tel. 05 700 12 00
el. pošta: patricija.moze@gov.si

Postojna:


Uradne ure:
pon:
8:00 - 12:00 |
13:00 - 15:00
sre:
8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
pet: 8:00 - 12:00

Naslov:
Novi trg 6, 6230 Postojna  
PTC Primorka  
3. nadstropje
Telefon:
05 700 12 00
 

Pivka:


Uradne ure:
sre: 14:00 - 17:00

Naslov:
Kolodvorska 5, 6257 Pivka  
pritličje
Telefon:
05 757 02 00