CSD-Postojna

OTROŠKI DODATEK


Otroški dodatek je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka.

Pravico do otroškega dodatka uveljavljate pri centru za socialno delo, kjer imate stalno prebivališče oziroma kjer večina dejansko prebiva (če imajo stalno ali začano prebivališče na različnih naslovih).

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (zupjs) v 22. členu določa, da ima pravico do otroškega dodatka eden od staršev oziroma druga oseba za otroka s prijavljenim prebivališčem v Republiki Sloveniji, do 18. leta starosti otroka, če izpolnjuje tudi druge pogoje po zakonu, ki ureja družinske prejemke. Dodatni pogoj, določen v Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, je dejansko bivanje v Sloveniji.

Višina otroškega dodatka se določi glede na uvrstitev družine v dohodkovni razred, ki je določen v odstotku od povprečne neto plače zaposlenih v RS.

 

Otroški dodatek glede na uvrstitev v dohodkovni razred znaša mesečno:


 

dohodkovni razred

 

povprečni mesečni dohodek na osebo

(v EUR)

znesek otroškega dodatka za otroka do konca osnovne šole ali do 18 leta (v evrih)

 

znesek otroškega dodatka za otroka v srednji šoli, vendar najdlje do 18. leta (v evrih)

 

1. otrok

 

2. otrok

 

3. in naslednji otrok

 

1. otrok

 

2. otrok

 

3. in naslednji otrok

 

1

 

do 185,43

114,31

125,73

137,18

114,31

125,73

137,18

2

 

nad 185,44 do 309,05

97,73

108,04

118,28

97,73

108,04

118,28

3

 

nad 309,06 do 370,86

74,48

83,25

91,98

74,48

83,25

91,98

4

 

od 370,87 do 432,67

58,75

67,03

75,47

58,75

67,03

75,47

5

 

od 432,68 do 545,98

48,04

56,06

64,03

48,04

56,06

64,03

6a

 

od 545,99 do 576,90

30,44

38,10

45,71

30,44

38,10

45,71

6b

 

od 576,91 do 659,30

30,44

38,10

45,71

43,44

51,10

71,17

7

 

od 659,31 do 844,73

22,83

 

30,44

 

38,10

 

28,83

 

36,44

 

49,65

 

8

 

od 844,74 do 1.019,86

19,88

 

27,50

 

35,11

 

22,88

 

30,50

 

39,89

 

 

Rok za uveljavitev pravice in trajanje


Pravica do otroškega dodatka se uveljavlja v 30 dneh po rojstvu otroka in se prizna z mesecem otrokovega rojstva. Če se uveljavlja po tem roku, se prizna s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi zahtevka.

Pravica do otroškega dodatka se prizna za dobo največ enega leta.

Pravica preneha s prvim dnem naslednjega meseca, ko niso več izpolnjeni pogoji. Novo vlogo za priznanje pravice do otroškega dodatka je treba vložiti v mesecu, v katerem se izteče pravica do otroškega dodatka, kar je razvidno iz izreka odločbe o pravici do otroškega dodatka.

Vloge:

Vloga_za_uveljavljanje_pravic_iz__javnih_sredstev_Obr_8_45_NOV_1_9_17
Vloga za ponovno uveljavljanje pravice do otroskega dodatka/subvencije vrtca
Obrazec sporocanje sprememb

Kontakt:

Špela Štrukelj, univ. dipl. socialna delavka
Tel. 05 700 12 03
El. pošta: Spela.strukelj@gov.si

Postojna:


Uradne ure:
pon:
8:00 - 12:00 |
13:00 - 15:00
sre:
8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
pet: 8:00 - 12:00

Naslov:
Novi trg 6, 6230 Postojna  
PTC Primorka  
3. nadstropje
Telefon:
05 700 12 00
 

Pivka:


Uradne ure:
sre: 14:00 - 17:00

Naslov:
Kolodvorska 5, 6257 Pivka  
pritličje
Telefon:
05 757 02 00