CSD-Postojna

POGREBNINA


Pogrebnina je pravica do izredne socialne pomoči kot finančna pomoč pri kritju stroškov pogreba.

VIŠINA POGREBNINE

 • dva osnovna zneska minimalnega dohodka, od 1.6.2018 dalje je to 770,10 EUR, vendar ne več kot znašajo stroški pogreba.

UVELJAVLJANJE

Pravico se uveljavlja na:
Vlogi za izredno denarno socialno pomoč kot pomoč pri kritju stroškov pogreba oziroma za enkratno izredno denarno socialno pomoč po smrti družinskega člana.
Družinski član bo za pokojno osebo vlogo vložil pri katerem koli centru za socialno delo. Pravico se lahko uveljavlja v roku enega leta po smrti svojca, upravičenost pa se ugotavlja na dan smrti svojca.

PRILOGE

Vlogi mora stranka priložiti dokazilo o smrti, če ta podatek še ni vpisan v matični register o smrti in originalni račun za opravljeni pogreb ali predračun stroškov pogreba.

POGOJI

Upravičenec za uveljavljanje pravice mora biti:
 • državljan Republike Slovenije, ki ima stalno prebivališče v Sloveniji;
 • tujec, ki ima dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji in stalno prebivališče v Sloveniji.
 • pravico uveljavlja vlagatelj, ki je družinski član pokojne osebe (zakonec oziroma oseba, s katero je umrli živel v zunajzakonski skupnosti ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti, otroci in pastorki, starši oziroma oseba, s katero eden izmed staršev živi v zakonski zvezi ali v zunajzakonski skupnosti ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti, od 1.6.2018 dalje tudi bratje ali sestre, nečaki ali nečakinje, vnuki ali vnukinje)
 • vlagatelj je poskrbel za pogreb v Republiki Sloveniji (račun se mora glasiti na strankino ime),
 • je bil na dan smrti pokojnika upravičen do denarno socialne pomoči ali do varstvenega dodatka,
ALI
 • dohodek vlagatelja ali skupni  dohodek družinskih članov (premoženja se ne ugotavlja) ne presega višine 617 EUR za samsko osebo oziroma 925 EUR za družino.

POSTOPEK

 • ko bo stranka urejala pogreb pri pogrebnem podjetju se pripravi predračun.
 • če stranka ne more plačati pogreba takoj in je družinski član pokojnika in na dan smrti upravičena do denarno socialne pomoči ali do varstvenega dodatka naj pri katerem koli centru za socialno delo vloži zgoraj navedeno vlogo, odločba o pogrebnini pa bo izdana takoj.
ALI
 • če ima dohodke, ki za samsko osebo ne presegajo 617 EUR, za družino pa 925 EUR naj vloži zgoraj navedeno vlogo pri katerem koli centru za socialno delo, kjer ji bo izdana odločba o pogrebnini predvidoma čez nekaj dni.

NAKAZILO

 • na osebni račun upravičenca 21-ega v mesecu, če je bil račun že plačan,
 • z nakazilom pogrebnemu podjetju, če stranka predračuna ne more plačati v celoti takoj, je ta pri računu za opravljene pogrebne storitve odštelo znesek pogrebnine, pogrebnemu podjetju ta znesek povrne izplačevalec pravice (MDDSZ).
Pogrebnina se ne vrača.

VLOGA

Vloga_za_pogrebnino_in_posmrtnino

KONTAKT
Karmen Zavec, univ. dipl. socialna delavka
Tel. 05 700 12 18
El.pošta: karmen.zavec@gov.si

Postojna:


Uradne ure:
pon:
8:00 - 12:00 |
13:00 - 15:00
sre:
8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
pet: 8:00 - 12:00

Naslov:
Novi trg 6, 6230 Postojna  
PTC Primorka  
3. nadstropje
Telefon:
05 700 12 00
 

Pivka:


Uradne ure:
sre: 14:00 - 17:00

Naslov:
Kolodvorska 5, 6257 Pivka  
pritličje
Telefon:
05 757 02 00