CSD-Postojna

POSMRTNINA


Posmrtnina je pravica do enkratne izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana kot pomoč za vse družinske člane umrlega.

VIŠINA POSMRTNINE

 • en osnovni znesek minimalnega dohodka, od 1.6.2018 dalje 385,05 EUR.

UVELJAVLJANJE

Pravico se uveljavlja na:
Vlogi za izredno denarno socialno pomoč kot pomoč pri kritju stroškov pogreba oziroma za enkratno izredno denarno socialno pomoč po smrti družinskega člana.
Družinski član bo za pokojno osebo vlogo vložil pri katerem koli centru za socialno delo. Pravico se lahko uveljavlja v roku enega leta po smrti svojca, upravičenost pa se ugotavlja na dan smrti svojca.

PRILOGE

Vlogi mora stranka priložiti dokazilo o smrti, če ta podatek še ni vpisan v matični register o smrti.

POGOJI

Upravičenec za uveljavljanje pravice mora biti:
 • državljan Republike Slovenije, ki ima stalno prebivališče v Sloveniji;
 • tujec, ki ima dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji in stalno prebivališče v Sloveniji.
 • pravico uveljavlja vlagatelj, ki je družinski član pokojne osebe (zakonec oziroma oseba, s katero je umrli živel v zunajzakonski skupnosti ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti, otroci in pastorki, starši oziroma oseba, s katero eden izmed staršev živi v zakonski zvezi ali v zunajzakonski skupnosti ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti, od 1.6.2018 dalje tudi bratje ali sestre, nečaki ali nečakinje, vnuki ali vnukinje
 • vlagatelj je bil na dan smrti pokojnika upravičen do denarno socialne pomoči ali do varstvenega dodatka,
ALI
 • dohodek vlagatelja ali skupni lastni dohodek družinskih članov (premoženja se ne ugotavlja) ne presega zakonsko določenega cenzusa.
Cenzus:
 • samska oseba – 566,02 EUR,
 • 2 odrasla – 785,50 EUR,
 • 2 odrasla in 1 otrok – 1.055,03 EUR
 • 2 odrasla in 2 otroka – 1.282,21 EUR,
 • enostarševska družina z 1 otrokom – 904,86 EUR,
 • enostarševska družina z 2 otrokoma – 1.201,35 EUR

NAKAZILO

 • na osebni račun upravičenca 21-ega v mesecu v denarju.

Posmrtnine se ne vrača.

VLOGA

Vloga_za_pogrebnino_in_posmrtnino

KONTAKT
Karmen Zavec, univ. dipl. socialna delavka
Tel. 05 700 12 18
El.pošta: karmen.zavec@gov.si

Postojna:


Uradne ure:
pon:
8:00 - 12:00 |
13:00 - 15:00
sre:
8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
pet: 8:00 - 12:00

Naslov:
Novi trg 6, 6230 Postojna  
PTC Primorka  
3. nadstropje
Telefon:
05 700 12 00
 

Pivka:


Uradne ure:
sre: 14:00 - 17:00

Naslov:
Kolodvorska 5, 6257 Pivka  
pritličje
Telefon:
05 757 02 00