CSD-Postojna

Dodatek za veliko družino


Je letni prejemek namenjen družini s tremi ali več otroki in se izplača po uradni dolžnosti za upravičence do otroškega dodatka. Ostali zanj zaprosijo z vlogo na obrazcu (DP-4).

Do dodatka za veliko družino so upravičene družine, če ima eden od staršev in vsi otroci skupno prebivališče v Sloveniji in povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 64 % neto povprečne plače.

VLOGE:

KONTAKT:
Špela Štrukelj, univ.dipl.socialna delavka
Tel.: 05 700 12 03
el. pošta: spela.strukelj@gov.si

Postojna:


Uradne ure:
pon:
8:00 - 12:00 |
13:00 - 15:00
sre:
8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
pet: 8:00 - 12:00

Naslov:
Novi trg 6, 6230 Postojna  
PTC Primorka  
3. nadstropje
Telefon:
05 700 12 00
 

Pivka:


Uradne ure:
sre: 14:00 - 17:00

Naslov:
Kolodvorska 5, 6257 Pivka  
pritličje
Telefon:
05 757 02 00