CSD-Postojna

NADOMESTILO V ČASU ODMORA ZA DOJENJE


Zakon od 1.9.2014 uvaja nadomestilo v času odmora za dojenje eno uro dnevno do 18 meseca starosti na podlagi potrdila specialista pediatra:

  • do devetega meseca z nadomestilom v višini 1/8 vrednosti minimalne plače po ZUTPG,
  • od 9-18 meseca s plačilom prispevkov za socialno varnost od sorazmernega dela vrednosti minimalne plače brez nadomestila po ZUTPG.

Pravico do nadomestila v času odmora za dojenje uveljavlja vlagateljica z vlogo za uveljavitev pravice do nadomestila/plačila prispevkov v času odmora za dojenje (obr. S-4/1) najpozneje 30 dni po pridobitvi pravice do odmora pri delodajalcu. Če pravice ne uveljavlja v tem roku, ji pripada pravica do nadomestila v času odmora za dojenje z dnem vložitve vloge.

Vloga:
www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/
druzina/VLOGA_ZA_NADOMESTILO_V_CASU_ODMORA_ZA_DOJENJE.pdf


Kontakt:
Barbara Avsec, univ. dipl. soc. delavka
Tel.: 05 700 12 21
el. pošta: barbara.avsec@gov.si

Postojna:


Uradne ure:
pon:
8:00 - 12:00 |
13:00 - 15:00
sre:
8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
pet: 8:00 - 12:00

Naslov:
Novi trg 6, 6230 Postojna  
PTC Primorka  
3. nadstropje
Telefon:
05 700 12 00
 

Pivka:


Uradne ure:
sre: 14:00 - 17:00

Naslov:
Kolodvorska 5, 6257 Pivka  
pritličje
Telefon:
05 757 02 00