CSD-Postojna

STARŠEVSKI DODATEK


Starševski dodatek je denarna pomoč staršem, kadar po rojstvu otroka niso upravičeni do starševskega nadomestila po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1).

Mati ima pravico do starševskega dodatka 77 dni od rojstva otroka:

  • če imata mati in otrok stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in
  • če mati in otrok dejansko živita v Republiki Sloveniji.
Po 77. dnevu od rojstva otroka pa ima pravico do starševskega dodatka smiselno pod enakimi pogoji eden od staršev, o čemer se starša pisno dogovorita že pred uveljavljanjem pravice do starševskega dodatka.

Druga oseba ima pravico pod enakimi pogoji kot starša, če dejansko neguje in varuje otroka. Trajanje pravice se skrajša za toliko dni, kolikor sta jih starša že izrabila.

Pravica v polnem obsegu traja 365 dni od rojstva otroka.

Starševski dodatek se podaljša:

  • ob rojstvu dvojčkov se starševski dodatek podaljša za dodatnih 90 dni
  • ob rojstvu več hkrati živo rojenih otrok se starševski dodatek podaljša za vsakega nadaljnjega otroka za dodatnih 90 dni
  • ob rojstvu nedonošenčka – starševski dodatek se podaljša za toliko dni, kot je bila nosečnost krajša od 260 dni
  • ob rojstvu otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo – starševski dodatek se podaljša za dodatnih 90 dni (na podlagi mnenja pristojne zdravniške komisije);
  • starša ob rojstvu otroka varujeta in vzgajata najmanj dva otroka do končanega prvega razreda osnovne šole – starševski dodatek se podaljša za 30 dni, za tri otroke za 60 dni ter za štiri ali več otrok za 90 dni.
Starševski dodatek znaša 252.04 evrov mesečno.

Uveljavljanje pravice do starševskega dodatka


Pravico uveljavlja mati, pod zgoraj navedenimi pogoji pa tudi oče oziroma druga oseba, pri centru za socialno delo, ki je krajevno pristojen glede na materino stalno oziroma začasno prebivališče.

Mati uveljavlja pravico: 30 dni pred predvidenim datumom poroda, najkasneje pa 30 dni po rojstvu otroka
, da pridobi pravico z dnem rojstva otroka, torej v celotnem trajanju 365 dni, če uveljavlja pravico po tem roku, se pravica prizna z dnem vložitve vloge.

Oče uveljavlja pravico: najkasneje 30 dni po nastanku dogodka, ki je razlog za pridobitev pravice

Druga oseba uveljavlja pravico: kadarkoli do 365 dni starosti otroka.

Obrazec za uveljavljanje pravice in informacije so na voljo na centru za socialno delo
, kjer vas bomo tudi seznanili z nadaljnjim postopkom uveljavljanja posamezne pravice do družinskih prejemkov in na spodnji povezavi.

Vloga:
www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/obrazci_za_uveljavljanje_pravic_do_druzinskih_prejemkov/

Kontakt:
Barbara Avsec, univ. dipl. soc. delavka
Tel.: 05 700 12 21
el. pošta: barbara.avsec@gov.si

Postojna:


Uradne ure:
pon:
8:00 - 12:00 |
13:00 - 15:00
sre:
8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
pet: 8:00 - 12:00

Naslov:
Novi trg 6, 6230 Postojna  
PTC Primorka  
3. nadstropje
Telefon:
05 700 12 00
 

Pivka:


Uradne ure:
sre: 14:00 - 17:00

Naslov:
Kolodvorska 5, 6257 Pivka  
pritličje
Telefon:
05 757 02 00