CSD-Postojna

DNEVNI CENTER ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE POSTOJNA


Dnevni center za otroke in mladostnike je v prvi vrsti namenjen otrokom ter njihovim staršem, ki zaradi nastale življenjske situacije, vedenjskih, čustvenih, učnih težav in stisk potrebujejo oziroma iščejo podporo in pomoč.

Cilji programa dnevnega centra za otroke so:
• zmanjševanje in preprečevanje socialne izključenosti ter njenih negativnih posledic (npr. odklonskega vedenja),
• graditev pozitivne samopodobe,
• pridobivanje občutka sprejetosti in varnosti,
• izboljšanje šolskega uspeha, pridobivanje učnih navad, odpravljanje odpora do učenja in šole,
• aktivno reševanje težav v domačem okolju in vključevanje celotne družine v program,
• zadovoljevanje potreb po druženju,
• izboljšanje komunikacijskih spretnosti,
• učenje sprejemanja drugačnosti,
• širjenje socialne mreže posameznika v skladu z njegovimi potrebami,
• pridobivanje delovnih navad in sprejemanje odgovornosti,
• kvalitetno preživljanje prostega časa.

Dnevni center je tako namenjen otrokom in mladostnikom, ki imajo težave pri učnem napredku na enem ali več učnih področjih, premalo spodbud pri svojem razvoju, saj jim starši ne morejo in ne znajo nuditi ustrezne opore in otrokom in mladostnikom, ki želijo svoje delovanje nadgraditi, se družiti, pomagati drugim in kvalitetno preživljati prosti čas.

Program dnevnega centra za otroke se izvaja v sodelovanju z Občino Postojna, ki nam je v namen izvajanja programa omogočila brezplačno uporabo stanovanja na Vojkovi ulici v Postojni.

Kontakt: Alma Majdanac, univ.dipl.socialna delavka
Tel.: 040 462 819
El. pošta: dc.postojna@gmail.com

Program sofinancira:

                                              

Postojna:


Uradne ure:
pon:
8:00 - 12:00 |
13:00 - 15:00
sre:
8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
pet: 8:00 - 12:00

Naslov:
Novi trg 6, 6230 Postojna  
PTC Primorka  
3. nadstropje
Telefon:
05 700 12 00
 

Pivka:


Uradne ure:
sre: 14:00 - 17:00

Naslov:
Kolodvorska 5, 6257 Pivka  
pritličje
Telefon:
05 757 02 00