CSD-Postojna

POMOČ DRUŽINI NA DOMU


V okviru Centra za socialno delo Postojna deluje služba »Pomoč družini na domu«, ki izvaja socialno varstveno storitev v bivalnem okolju za občane občine Pivka.

Pomoč na domu se izvaja na domu upravičencev, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje, pa se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe ne zmorejo ali zanjo nimajo možnosti.. Upravičenci so starostniki ter mlajše kronično bolne osebe ter osebe z invalidnostjo.

Pomoč na domu vključuje:
  • pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo: pomoč pri osebni oskrbi težje pomičnih upravičencev, osebna oskrba nepomičnega upravičenca, oblačenje, slačenje in pomoč pri oblačenju in slačenju, hranjenje in pomoč pri hranjenju in pitju
  • gospodinjska pomoč: priprava manjšega obroka na domu, vzdrževanje osnovne higiene bivalnih prostorov, vzdrževanje higiene osebnega in posteljnega perila, prinašanje pripravljenega obroka hrane
  • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov: spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci, in sorodstvom, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca, priprava upravičenca na institucionalno varstvo

Prispevek uporabnika za efektivno uro je:
  • ob delavnikih 4,71 EUR
  • ob nedeljah 4,83 EUR
  • ob praznikih 4,94 EUR

VLOGA:
Prosnja_za_izvajanje_storitev_Pomoci_druzini_na_domu

Kontakt:
Zvonka Mejak Premrl, univ.dipl.socialna delavka
Tel. 05 700 12 05
El. pošta: zvonka.mejak@gov.si

Postojna:


Uradne ure:
pon:
8:00 - 12:00 |
13:00 - 15:00
sre:
8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
pet: 8:00 - 12:00

Naslov:
Novi trg 6, 6230 Postojna  
PTC Primorka  
3. nadstropje
Telefon:
05 700 12 00
 

Pivka:


Uradne ure:
sre: 14:00 - 17:00

Naslov:
Kolodvorska 5, 6257 Pivka  
pritličje
Telefon:
05 757 02 00