CSD-Postojna

PRVA SOCIALNA POMOČ


Prva socialna pomoč je socialno varstvena storitev namenjena uporabniku, ki pride na Center za socialno prostovoljno in sicer:
  • bodisi zaradi težave ali stiske, bodisi zaradi informacij o določenih postopkih socialnega varstva (npr. postopek razveze zakonske zveze, postopek urejanja stikov, preživnine, postavitev skrbnika za poseben primer itd.),
  • ponovno z novo težavo ali stisko oz. zadevo, ki je še nikoli ni urejal na CSD.
Prvi razgovor z uporabnikom je namenjen opredelitvi težave ali stiske, ko ima uporabnik možnost pojasniti vse okoliščine, ki so vplivale na težavo ali stisko, izraziti, kaj pričakuje od CSD, strokovni/na delavec/ka pa nakaže možne rešitve. Ponudi več možnosti, v kolikor oceni, da so le-te primerne ter uporabniku poda osnovne informacije. Uporabnika lahko, glede na zadevo, napoti:
  • k drugim strokovnim delavcem znotraj CSD, ki opravljajo druge socialno varstvene storitve: osebno pomoč posameznikom (svetovanje, urejanje, vodenje) in pomoč družini za dom (svetovanje, spremljanje družine), ali pa javna pooblastila (npr. postavitev skrbnika za poseben primer, ukrepi za zaščito otrok, predlog za odvzem/vrnitev poslovne sposobnosti itd.),
  • ali zunaj CSD, v druge institucije, društva, nevladne organizacije ali k posameznikom, ki nudijo ustrezno obliko pomoči.
Uporabnik ima možnost izbire in se mu ni potrebno odločiti takoj. S strokovnim/no delavcem/ko se lahko dogovorita za ponovno srečanje. Na naslednji razgovor se lahko povabi tudi druge udeležene v zadevi, npr. partnerja, otroke.

Storitev PSP zajema enega do največ pet razgovorov v isti zadevi, po dogovoru se opravi tudi obisk na domu ali v kateri od institucij skupaj z uporabnikom, npr. v Materinskem domu, šoli, zdravstvena institucija itd. Po največ petih srečanjih naj bi se uporabnik odločil, kako bo dalje urejal zadevo, ali se bo vključil v svetovalni proces ali bo sprožil upravni postopek, ali pa se bo obrnil na zunanje izvajalce socialno varstvenih storitev, sodišča ipd.

Večinoma je storitev PSP opravljena oz. zaključena po enkratnem razgovoru, ko so uporabniku posredovane informacije, ki jih želi oz. se takoj odloči za nadaljnjo obravnavo. Uporabnik se včasih odloči tudi tako, da ne potrebuje nadaljnje obravnave, saj razgovori v okviru PSP niso zgolj informativni, pač pa tudi svetovalni.

PSP uporabniku pomaga k odločitvi, da v svojem življenju napravi korak naprej.

Kontakti:

Karmen Zavec, univ. dipl. socialna delavka
Tel. 05 700 12 18
el. pošta: karmen.zavec@gov.si

Nadja Jejčič, univ. dipl. psihologinja, spec. za psihološko svetovanje
Tel. 05 700 12 17
El. pošta: nadja.jejcic@gov.si

Manuela Kontelj Fajdiga, univ.dipl.socialna delavka
Tel. 05 700 12 13
El. pošta: manuela.kontelj@gov.si

Barbara Avsec, univ.dipl.socialna delavka
Tel. 05 700 12 21
El. pošta: barbara.avsec@gov.si

Gabrijela Berne, univ.dipl.socialna pedagoginja

Tel.: 05 700 12 01

E-pošta: gabrijela.berne@gov.si

Postojna:


Uradne ure:
pon:
8:00 - 12:00 |
13:00 - 15:00
sre:
8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
pet: 8:00 - 12:00

Naslov:
Novi trg 6, 6230 Postojna  
PTC Primorka  
3. nadstropje
Telefon:
05 700 12 00
 

Pivka:


Uradne ure:
sre: 14:00 - 17:00

Naslov:
Kolodvorska 5, 6257 Pivka  
pritličje
Telefon:
05 757 02 00